کد مقاله را وارد کنید !
بانک ها و نمایه نامه ها
بررسی رابطه لختی سازمانی و نوآوری مدل کسب وکار با نقش تعدیلگر نوآوری باز در کسب وکارهای کوچک و متوسط نرم افزاری در صنعت فناوری اطلاعات
دوره 1، شماره 1، 1402، صفحات 6 - 22
نویسندگان : مهدی ابراهیمی 1 ، حسین کورشی زائر 2 ، سمیرا محمدی* 3

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی رابطه لختی سازمانی و نوآوری مدل کسب وکار با نقش تعدیلگر نوآوری باز در کسب وکارهای کوچک و متوسط نرم افزاری در صنعت فناوری اطلاعات است. با توجه به اینکه پژوهش حاضر یک پژوهش کمی است، محقق برای جمع آوری داده ها از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده کرده است. جامعه هدف این پژوهش، شرکت های نرم افزاری فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح استان تهران است. در اين تحقیق، 120 پرسش نامه قابل تحلیل گردآوری شده که درنهایت توسط نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفته اند. در این پژوهش، فرضیه رابطه معنادار و منفی لختی سازمانی با نوآوری مدل کسب وکار مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین، نوآوری باز نیز بین لختی سازمانی و نوآوری مدل کسب وکار نقش تعدیلگر دارد. این پژوهش نشان داد که لختی سازمانی، رابطه ای منفی و معنادار با نوآوری مدل کسب وکار دارد؛ به این معنا که لختی سازمانی نوآوری مدل کسب وکار را کاهش می دهد. درنتیجه، سازمان ها باید از لختی سازمانی جلوگیری کنند. تعدیلگری نوآوری باز در رابطه لختی سازمانی با نوآوری مدل کسب وکار به این معنی است که کسب وکارها باید توجه داشته باشند مرزهای خود را نفوذپذیرتر، آمادگی سازمانی را بیشتر و ظرفیت جذب بالاتری را در سازمان ایجاد نمایند.
کلمات کلیدی :
لختی سازمانی، نوآوری باز، نوآوری مدل کسب وکار
بازدید امروز
25
بازدید دیروز
69
بازدید کل
20,602
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !