کد مقاله را وارد کنید !
بانک ها و نمایه نامه ها
هیأت تحریریه
عباس ثابت

مدیر مسئول


عباس ثابت


استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مدیریت رفتارسازمانی

dr.sabet@apadana.ac.ir

علی نقی مصلح شیرازی

سردبیر


علی نقی مصلح شیرازی


استاد، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مدیریت

an_mosleh@yahoo.com

علی نقی مصلح شیرازی

اعضای هیات تحریریه


علی نقی مصلح شیرازی


استاد، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مدیریت

an_mosleh@yahoo.com

علی فرهی

اعضای هیات تحریریه


علی فرهی


استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

مدیریت رفتار سازمانی

dr_farrahi@yahoo.com

عبدالمجید مصلح

اعضای هیات تحریریه


عبدالمجید مصلح


دانشیار، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

مدیریت سیستم

molseh@pgu.ac.ir

حبیب اله رودساز

اعضای هیات تحریریه


حبیب اله رودساز


دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

مدیریت دولتی

roodsaz@atu.ac.ir

بهروز رضایی منش

اعضای هیات تحریریه


بهروز رضایی منش


دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

مدیریت دولتی

rezaeemanesh@atu.ac.ir

جواد معدنی

اعضای هیات تحریریه


جواد معدنی


استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

مدیریت دولتی

j.madaniuma.ac.ir

عباس ثابت

اعضای هیات تحریریه


عباس ثابت


استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مدیریت رفتارسازمانی

dr.sabet@apadana.ac.ir

اردلان فیلی

اعضای هیات تحریریه


اردلان فیلی


استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مدیریت صنعتی

feili@apadana.ac.ir

فاطمه کبیری

اعضای هیات تحریریه


فاطمه کبیری


استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مدیریت کشاورزی

fa_kabiri@yahoo.com

احمد اله یاری بوزنجانی

اعضای هیات تحریریه


احمد اله یاری بوزنجانی


دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مدیریت منابع انسانی

alahyari.ahmad@gmail.com

قاسم کشاورزی

مدیر داخلی


قاسم کشاورزی


مدیر فرهنگی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

معماری

yanoor1010@yahoo.com

سیدمحمدجواد نبوی نژاد

ویراستار فارسی


سیدمحمدجواد نبوی نژاد


مدیر فناوری و اطلاعات، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مهندسی کامپیوتر

smj.nabavi401@gmail.com

کبری منصوری زاده

ویراستار انگلیسی


کبری منصوری زاده


مدیر روابط بین الملل، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

زبان انگلیسی

k.mansourizadeh@apadana.ac.ir

محمدجوادمحمدی

مدیر اجرایی


محمدجوادمحمدی


گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مهندسی نرم افزار

Mj.Mohammadi@apadana.ac.ir

احمد اله یاری بوزنجانی

ویراستار علمی


احمد اله یاری بوزنجانی


دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مدیریت منابع انسانی

alahyari.ahmad@gmail.com

مرضیه بارانی

طراح جلد و صفحه آرا


مرضیه بارانی


گروه هنر و معماری، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

ارتباط تصویری

m.barani@apadana.ac.ir

بازدید امروز
23
بازدید دیروز
69
بازدید کل
20,600
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !