کد مقاله را وارد کنید !
بانک ها و نمایه نامه ها
بررسی اثر تعدی نظارتی بر سکوت کارکنان و تأثیر ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی و مبادله رهبر پیرو بر روابط آن‌ها (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری‌‌های استان البرز)
دوره 1، شماره 2، 1402، صفحات 55 - 69
نویسندگان : آیدین غلامی اشکیکی* 1 ، صفر فضلی 2

1 کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار دانشکده علوم اجتماعی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده :
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تعدی نظارتی بر سکوت کارکنان و تأثیر متغیرهای ادراک سیاست‌‌های سازمانی و مبادله رهبر-پیرو بر روابط آن‌ها است. درواقع، در این پژوهش به دنبال این موضوع هستیم که این عوامل می‌‌توانند اثر معناداری بر سکوت کارکنان داشته باشند. شیوه گردآوری داده‌‌ها از طریق پرسشنامه بوده، افق زمانی پژوهش تک‌‌مقطعی و هدف پژوهش توصیفی-تحلیلی است. همچنین، استراتژی پژوهش، پیمایشی و رویکرد پژوهش، قیاسی بوده؛ فلسفه پژوهش، پارادایم اثبات‌‌گرایی و جهت‌‌گیری پژوهش، کاربردی و نوع پژوهش، کمی است. تعداد 200 پرسشنامه در بین شهرداری‌‌های استان البرز توزیع شد که تعداد 184 پرسشنامه بدون نقص و قابل استفاده بود. همچنین، برای آزمون فرضیه‌‌ها از حداقل مربعات جزئی و معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تعدی نظارتی، تأثیر منفی و معناداری بر سکوت کارکنان داشته و ادراک سیاست‌‌های سازمانی به‌عنوان متغیر میانجی بین تعدی نظارتی و سکوت کارکنان، تأثیر منفی و معناداری داشته است. همچنین، مبادله رهبر-پیرو دارای تأثیر مثبت و معناداری بر سکوت کارکنان بوده و در انتها، مبادله رهبر-پیرو دارای تأثیر تعدیل‌‌گری نیست. بر اساس یافته‌‌های پژوهش، پیشنهاد ما به بالادستان در شهرداری‌ها این است که با رعایت موارد بیان‌شده باعث کاهش سکوت کارکنان در سازمان شوند.
کلمات کلیدی :
تعدی نظارتی، ادراک سیاست‌‌های سازمانی، مبادله رهبر پیرو، سکوت کارکنان
بازدید امروز
27
بازدید دیروز
69
بازدید کل
20,604
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !