کد مقاله را وارد کنید !
بانک ها و نمایه نامه ها
بررسی تأثیر نقش میانجی هوش سازمانی بر ارتباط بین توانمندی‌های فناوري اطلاعات و ارتباطات با مزایاي رقابتی؛ مورد مطالعه: آموزش‌وپرورش بجنورد
دوره 1، شماره 2، 1402، صفحات 6 - 19
نویسندگان : علی‌اکبر احمدی 1 ، ابوالفضل رحیمی* 2

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش، «بررسی تأثیر نقش میانجی هوش سازمانی بر ارتباط بین توانمندی‌های فناوري اطلاعات و ارتباطات با مزایاي رقابتی؛ مورد مطالعه: آموزش‌وپرورش بجنورد» است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان اداری آموزش‌وپرورش بجنورد (حدود 700 نفر) تشکیل می‌دهند. در این راستا، تعداد 267 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه بوده و روایی محتوایی و صوری از طریق خبرگان و پایایی از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌هاي پژوهش به‌‌وسیله مدل‌سازی معادلات ساختاري با استفاده از نرم‌افزار پی‌‌ال‌‌اس انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که توانمندی‌های فناوري اطلاعات بر مزایاي رقابتی با نقش میانجی هوش سازمانی در آموزش‌وپرورش بجنورد، تأثیر مثبت و معنا‌داری دارد. پیشنهاد می‌گردد منابع مالي لازم جهت به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مناسب و مرتبط با اهداف و فعالیت‌های آموزش‌وپرورش بجنورد تأمين گردد. همچنین، نگرش و ديدگاه مسئولان نسبت به نقش و جايگاه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در فرآيند مديريت دانش تغيير یابد. در ضمن، کارگروه‌هایی به‌منظور بررسي نقاط قوت و ضعف فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات آموزش‌وپرورش بجنورد در هر يک از ابعاد فرآيند مديريت دانش تشكيل شود. علاوه بر آن، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات آموزش‌وپرورش بجنورد متناسب با فناوری‌های روز دنيا به‌کارگیری و به‌روزرسانی گردد.
کلمات کلیدی :
توانمندی‌های فناوري اطلاعات، مزایاي رقابتی، هوش سازمانی
بازدید امروز
37
بازدید دیروز
69
بازدید کل
20,614
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !