کد مقاله را وارد کنید !
بانک ها و نمایه نامه ها
بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر قابلیت‌های نوآوري با نقش میانجی فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت و فناوري اطلاعات و ارتباطات در شرکت همراه اول
دوره 1، شماره 2، 1402، صفحات 38 - 54
نویسندگان : علی شجاعی‌فرد 1 ، طیبه نادری‌نژاد* 2

1 استاد، دانشکده علوم انسانی،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر قابلیت‌های نوآوري با نقش میانجی فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت و فناوري اطلاعات و ارتباطات در شرکت همراه اول است. روش تحقیق پژوهش حاضر، همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان ستادی شرکت همراه اول (490 نفر) تشکیل می‌دهند که تعدادی (164 نفر) از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده، روایی سازه از طریق خبرگان و اساتید بررسی گردیده و پایایی تحقیق نیز از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌هاي پژوهش از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاري با استفاده از نرم‌افزار پی‌‌ال‌‌اس انجام شد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، تمامی فرضیه‌های تحقیق تأیید شد. نسبت به یافته‌ها، کارکنان براي اینکه بتوانند ميزان توانمندي و رضايت شغلي خود را افزايش دهند، در کار خود موفق باشند و نسبت به ساير رقبا برتری داشته باشند، لازم است مهارت‌های مرتبط با سیستم‌های اطلاعاتي خود را به‌صورت دوره‌ای و منظم به‌‌روز کرده و گسترش دهند. لذا، راهکار پیشنهادی این است که مدیران شرکت همراه اول با تخصیص بودجه‌ لازم جهت برگزاري کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشي، زمينه را براي افزايش ميزان مهارت کارمندان در استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی فراهم نمايند.
کلمات کلیدی :
مدیریت دانش، قابلیت نوآوري، مسئولیت اجتماعی شرکت، فناوري اطلاعات و ارتباطات
بازدید امروز
29
بازدید دیروز
69
بازدید کل
20,606
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !